Clairo (z anglického názvu: CLear AIR and CLimate Adaptation in Ostrava and other cities) je pilotní výzkumný projekt, jehož hlavním cílem je systematické snižování znečištění ovzduší pomocí uceleného plánování a výsadby zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší. Ostrava je prvním městem v Česku a teprve čtvrtým ve střední Evropě, které z komunitního programu EU získalo grant. Program, ze kterého dotace přijdou (Urban Innovative Actions), slouží k podpoře nejinovativnějších projektů v Evropě a nese s sebou značnou prestiž.

Projekt Clairo Ostrava realizuje ve spolupráci s dalšími projektovými partnery – Moravskoslezským krajem, Vysokou školou Báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Slezskou Univerzitou v Opavě, Univerzitou Palackého v Olomouci, Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínské Slezsko (RSTS) a SOBIC Smart and Open Base for Innovations in European Cities.

Projekt je rozdělen do tří vzájemně provázaných fází. V první fázi dojde k přesnému měření znečisťujících látek v ovzduší za pomocí vysoce inovativních měřících senzorů. Ty jsou napájeny solárním panelem a každých pět minut odesílají data na centrální stanici v areálu technické univerzity, kde se data zhodnotí a promítnou do databáze. V druhé fázi bude navržena struktura a kompozice zeleně s potenciálem vyššího záchytu znečišťujících látek. Vědci jsou současně přesvědčeni, že pokud zeleň ošetří speciální zálivkou, její odolnost a absorpce se znásobí. V případě, že se pozitivní dopad vysázené zeleně na kvalitu ovzduší měřením potvrdí, bude v posledním kroku postup aplikován i na další oblasti v rámci Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je, aby výsledky výzkumu pomohly městům při rozhodování, jaké typy rostlin, v jakých místech vybrat pro výsadbu, a to nejen u nás, ale i v dalších městech Evropy.

V současnosti se projekt nachází v první fázi, tedy ve fázi sběru a analýzy dat. V místě výsadby zeleně, (městský obvod Radvanice a Bartovice) vědci naistalovali měřící senzory, které umožňují sledování naměřených koncentrací online bez složité analýzy v laboratoři. Pilotní měření zároveň probíhá i v dalších městech v kraji, konkrétně v Třinci a Opavě. Dalšími vybranými městy jsou Frýdek-Místek, Karviná, Havířov a Rychvald.

Součástí aktivit v první fázi projektu byl také průzkum veřejného mínění (RSTS a SOBIC), který zkoumal, jak lidé v aglomeraci vnímají životní prostředí, zejména ovzduší, a zda by kvůli němu byli ochotní změnit svůj životní styl. Zároveň v průběhu tohoto roku plánují RSTS a SOBIC několik dalších osvětových akcí určených nejen pro zástupce měst a obcí, ale také pro střední školy, univerzity či širokou veřejnost. O chystaných událostech budeme informovat na webové stránce projektu Clairo.

Rozpočet projektu: 2 073 503,96 EUR

Délka trvání projektu: listopad 2018 – duben 2022

https://clairo.ostrava.cz/

https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/ostrava


“Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím iniciativy Urban Innovative Actions.”