Bikesharing

6. května 2020

První květnový den roku 2018 zahájila společnost Rekola Bikesharing, s. r. o. provoz stanicového systému sdílených kol. O rok později zvítězila ve výběrovém řízení na… Read »

CLAIRO

27. srpna 2019

Clairo (z anglického názvu: CLean AIR and CLimate Adaptation in Ostrava and other cities) je pilotní výzkumný projekt, jehož hlavním cílem je systematické snižování znečištění… Read »

Ekologizace vozového parku II

5. října 2018

Ostravou na alternativní pohon II Na konci února magistrát předložil novou společnou žádost v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ na dalších 20 kusů vozidel… Read »

Ekologizace vozového parku I

4. října 2018

Ostravou na alternativní pohon I Realizace projektu „Ostravou na alternativní pohon I“ byla realizována v rámci tematické výzvy Národního programu Životní prostředí administrovanou Státním fondem životního prostředí ČR…. Read »

Nízkoemisní zóny

27. prosince 2017

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2016 formou opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší… Read »

Využití biomasy v Zoo Ostrava

13. listopadu 2017

Biomasa jako alternativa v energetickém systému Zoo Ostrava V zájmu snižování spotřeby energií a emisí CO2 přistoupila Zoo Ostrava k vybudování kotelny na dřevní hmotu (štěpku) v rámci… Read »

Air Silesia

9. listopadu 2017

Problematikou přeshraničního přenosu znečištění ovzduší se důkladně zabýval projekt Air Silesia, který je unikátní rozsahem zpracovaných informací, ale i tím, že byly informace v přeshraničním… Read »

Zdravě po Ostravě

30. října 2017

Využívání šetrné dopravy není možné bez zvýšení její reálné atraktivity, ale také bez odpovídající propagace a osvěty. Významným nástrojem podpory šetrných forem dopravy, tedy MHD… Read »

Air Tritia

26. října 2017

Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí regionu TRITIA V současné době je zlepšování kvality ovzduší v nadměrně znečištěných oblastech řízeno na místní úrovni bez… Read »