Ekologizace vozového parku II

Publikováno: 29. května 2020

Ostravou na alternativní pohon II Na konci února 2018 magistrát předložil novou společnou žádost v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ na dalších 20… Číst dále… »

CLAIRO

Aktualizováno: 5. října 2021

Více než pět desítek milionů korun z evropských fondů získala Ostrava na projekt CLAIRO, který pomůže zlepšit ovzduší ve městě. Stává se tak prvním městem… Číst dále… »

Air Tritia

Aktualizováno: 12. února 2021

Dalším projektem založeným na jednotném řízení a partnerské spolupráci je Air Tritia, zaměřený na ochranu ovzduší v příhraničních oblastech Polska, Slovenska a Česka. Cílem projektu je… Číst dále… »

Bikesharing

Aktualizováno: 29. července 2021

První květnový den roku 2018 zahájila společnost Rekola Bikesharing, s. r. o. provoz stanicového systému sdílených kol. O rok později zvítězila ve výběrovém řízení na… Číst dále… »

Ekologizace vozového parku I

Aktualizováno: 5. listopadu 2018

Ostravou na alternativní pohon I Realizace projektu „Ostravou na alternativní pohon I“ byla realizována v rámci tematické výzvy Národního programu Životní prostředí administrovanou Státním fondem životního prostředí ČR…. Číst dále… »

Nízkoemisní zóny

Aktualizováno: 12. listopadu 2018

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2016 formou opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší… Číst dále… »

Využití biomasy v Zoo Ostrava

Aktualizováno: 24. listopadu 2017

Biomasa jako alternativa v energetickém systému Zoo Ostrava V zájmu snižování spotřeby energií a emisí CO2 přistoupila Zoo Ostrava k vybudování kotelny na dřevní hmotu (štěpku) v rámci… Číst dále… »

Air Silesia

Aktualizováno: 22. února 2021

Problematikou přeshraničního přenosu znečištění ovzduší se důkladně zabýval projekt Air Silesia, který je unikátní rozsahem zpracovaných informací, ale i tím, že byly informace v přeshraničním… Číst dále… »

Zdravě po Ostravě

Aktualizováno: 9. listopadu 2017

Využívání šetrné dopravy není možné bez zvýšení její reálné atraktivity, ale také bez odpovídající propagace a osvěty. Významným nástrojem podpory šetrných forem dopravy, tedy MHD… Číst dále… »

Air Tritia

Aktualizováno: 19. března 2021

Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí regionu TRITIA V současné době je zlepšování kvality ovzduší v nadměrně znečištěných oblastech řízeno na místní úrovni bez… Číst dále… »