Díky obyvatelům se naše statutární město Ostrava může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 509,26 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 1,82 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2022 k úspoře produkce CO2 o 6 079,39 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 2339 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 298 561,64 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 11166 krát.

Došlo také k úspoře 3 073 453,27 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 3073454 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 294 520,25 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 12071 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 10 235,68 kg mědi, což stačí pro ražbu 1819677 1€ mincí, nebo 12 537,09 kg hliníku, který by stačil na výrobu 835807 plechovek o objemu 0,33 l.

Elektrowin v roce 2022 úspěšnou spolupráci ocenil 43 038,24 Kč ze svého motivačního programu.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí ke stažení ZDE