Ostrava je, jako každé velké město, závislá na mnoha systémech, které jsou nutné pro jeho existenci a bezproblémový život obyvatel. Jednou z nezbytností je i funkční kanalizace. Ta ostravská je dlouhá více než 925 km a na jejím konci je Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Kanalizační síť je složitý organismus, který pracuje pod dohledem kvalifikovaných odborníků společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) za pomoci vyspělé techniky.

O tom, jak bude kanalizace ve městě fungovat, rozhodují také občané a firmy tím, jak dodržují Kanalizační řád, který určuje, co do kanalizace patří a co ne. Nejčastější chybou je vhazování velkých hygienických předmětů, jakými jsou např. vlhčené ubrousky, ruličky od toaletního papíru nebo vylévání tuků, které se srážejí a nabalují se do velkých ucpávek zamezujících toku kanalizace tak, že dochází k haváriím včetně zaplavování sklepních prostor.

Ztužené tuky vzniklé smažením v kanalizačním potrubí vlivem ochlazení ztuhnou a působí snížení průtoku kanalizací, které může vést až k jejímu ucpání. Další typ tuků tzv.  jedlé oleje shlukují díky své vazkosti nerozpustný obsah kanalizace, což rovněž vede k ucpávání potrubí. Tuky současně zanášejí čerpadla a mechanickou technologii na čistírnách, a tak snižují celkovou účinnost čistícího procesu a zvyšují náklady na čištění odpadních vod. Jejich ekologická likvidace v domácnostech je přitom snadná a pohodlná.

Prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané v domácnosti lze recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit. Stačí je slít do obyčejné PET láhve a odnést do některého z našich kontejnerů, jejichž síť stále rozšiřujeme. Předcházíte tak ucpání odpadního potrubí, a navíc pomáháte šetřit naši planetu.

Vysbíraný olej není obyčejný odpad, naopak má své druhotné využití při výrobě biopaliv.

Obyvatelé, kteří vylévají tuky či jedlé oleje do kanalizace prostřednictvím svých přípojek si mnohdy neuvědomují, že právě největší problém mohou způsobit sami sobě.  Malé profily vnitřních rozvodů a přípojek kanalizace se právě zanesou mnohem dříve než hlavní kanalizace. Není pak výjimkou, kdy si tak sami způsobí vytopení svého obydlí. To se pak rychle promění Vánoce místo svátků klidu v nezapomenutelný zážitek spojený s likvidací škod a místo vůně smaženého kapra je obydlí nasyceno zápachem z odpadu. Samotné vyčištění ucpané přípojky může z kapes neukázněných producentů vytáhnout nejednu tisícikorunu, která pak bude chybět na dárky, které jistě udělají větší radost. Toto by tak měli mít všichni na paměti a ve vlastním zájmu likvidovat tuky a oleje správně.

Minutový spot vysvětluje poutavě ilustrovanou formou důsledky vylévání tuků do toalet nebo umyvadel v českých domácnostech.

Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již v kapalném nebo pevném skupenství. Látky, které do kanalizace nepatří, mají negativní dopad nejen na životní prostředí, ale také na provozní činnost. Způsobují technické problémy a v konečném důsledku prodražují proces odkanalizování a čištění, což má dopad na každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění a čištění odpadních vod (stočné). Chovat se ekologicky má proto i ekonomický význam.