Délka dokončených cyklistických tras, pruhů a stezek k 31. 12. 2017 z celkem 416 km plánovaných dle Koncepce cyklistické dopravy v Ostravě.