Délka dokončených cyklistických tras, pruhů a stezek z celkem 416 km plánovaných dle Koncepce cyklistické dopravy v Ostravě.