Městská hromadná doprava

Aktualizováno: 5. srpna 2022

Ostrava umožňuje bezkontaktní placení jízdného platebními kartami ve všech prostředcích ostravské MHD. Byla teprve 2. městem na světě, kde byl tento systém zaveden.

Městská hromadná doprava

Aktualizováno: 14. února 2020

V meziročním srovnání let 2016 – 2017 vzrostl počet cestujících přepravených Dopravním podnikem Ostrava o 2,6 miliónu.

Městská hromadná doprava

Aktualizováno: 1. srpna 2022

Stav k květnu 2022

Ekologizace vozového parku

Aktualizováno: 1. srpna 2022

Plánovaný počet automobilů s alternativním pohonem v rámci obnovy vozového parku města Ostravy k 31. 12. 2019.

Městská hromadná doprava

Aktualizováno: 17. února 2020

Od února 2020 byl zcela ukončen prodej papírových jízdenek.

Individuální automobilová doprava

Aktualizováno: 25. května 2020

Ostrava k omezení intenzity individuální automobilové dopravy v centru města plánuje vybudování celkem 4 parkovišť systému Park´n´Ride. Tři na ul. Místecká a jedno na ul. Hlučínská.

Dopravní terminály

Aktualizováno: 25. května 2020

V rámci integrace dopravy byly vybudovány 4 hlavní přestupní terminály (Svinov mosty, Hlavní nádraží, Hranečník, Dubina) umožňující přestup cestujících na nízkoemisní a bezemisní prostředky MHD.

Cyklistická doprava

Aktualizováno: 1. srpna 2022

Délka dokončených cyklistických tras, pruhů a stezek z celkem 416 km plánovaných dle Koncepce cyklistické dopravy v Ostravě.

Cyklistická doprava

Aktualizováno: 5. února 2021

Od roku 2018 je město místním organizátorem soutěže Do práce na kole.