Chůze a jízda na kole neznečišťuje ovzduší, je nehlučná, neprodukuje skleníkové plyny, je zadarmo a má pozitivní účinky na lidské zdraví. Na krátké, nebo v případě cyklistiky středně dlouhé, vzdálenosti se jedná o velmi přínosný způsob přepravy pro lidské zdraví.

Pro dnešní dobu je charakteristické, že čím dál více činností (pracovních i volnočasových) je spojeno s nedostatkem fyzické aktivity. Využívání automobilové dopravy tak není spojeno jen s riziky vzniku onemocnění dýchacích cest nebo oběhového systému produkcí látek znečišťujících ovzduší, ale také více přispívá k zvýšení rizika obezity, která je například jednou z příčin vzniku cukrovky II. stupně. Nedostatek pohybu rovněž negativně ovlivňuje lidskou psychiku.

Pozitiva spojená s pravidelným pohybem převažují ve většině případů nad riziky spojenými se znečištěným ovzduším. Jedním ze zjištění v rámci projektu SWITCH, podporovaného z prostředků EU, je, že pravidelná fyzická aktivita zvyšuje průměrnou délku života o 1,5 roku u žen a o 1,4 roku u mužů. Podle Světové zdravotnické organizace bychom pohybu měli věnovat alespoň 2,5 hodiny týdně.

Cyklistika

Podpora cyklistiky má, kromě své zdravotní prospěšnosti, také pozitivní ekonomické přínosy. Studie Evropské cyklistické federace uvádí, že přínos cyklistické dopravy v EU je 150 mld. EUR, především se jedná o úspory v oblasti poskytování zdravotnických služeb a omezení dopravních kolon (hodnota ztraceného času a spotřebovaného paliva). Nezanedbatelný je také přínos pro místní podnikatele, neboť bylo zjištěno, že cyklisté utrácí ve městech více než automobilisté.

Rozvoj cyklistické dopravy je jedním z cílů města Ostravy. Polycentrický ráz města ale komplikuje rovněž cyklodopravu, která je nižší oproti jiným evropským městům (3,7 %), přestože město disponuje rozsáhlou sítí cyklostezek (250 km). Nicméně Ostrava plánuje do roku 2025 ztrojnásobit využití stále se rozšiřující sítě cyklostezek a jejich využití mj. podporou bikesharingu. V Ostravě je již na 150 míst se stojany na kola. Podle organizátorů akce Do práce na kole, do které se zapojili také zaměstnanci magistrátu a úřadů městských obvodů, chce kolo, jako dopravní prostředek pro cesty do zaměstnání, používat čím dál více lidí. Místo sezení v autě chtějí sportovat, protože jim záleží na jejich fyzické kondici a po práci mají na sport málo času.

Chůze

Chůze je nejpřirozenější pohyb a na krátké vzdálenosti, nejlepší způsob, jak se někam dostat. Vše závisí jen na tom, jak to komu chodí. Navíc je chůze prevence mnoha civilizačních i genetických chorob (cukrovka, osteoporóza, psychické problémy apod.). V kombinaci chůze a veřejné hromadné dopravy je například odborníky často navrhováno, aby lidé vystoupili z dopravního prostředku o zastávku dříve, a tím prodloužili dobu věnovanou chůzi.

Významná část hlavního centra města Ostravy je uzavřena pro automobilovou dopravu, což přispívá k vysokému podílu pěší mobility (28,2 %). Tento podíl může dále zvýšit možné zřízení nízkoemisních zón.

Ve městech existují také modely kombinace cyklistické dopravy a chůze. Jde o různé modely veřejného sdílení kol, tzv. bikesharing. Zda tato možnost bude dostupná i Ostravanům se zatím neví. Vedení města Ostravy se však touto otázkou zabývá. Obyvatelé města se již k umístění cyklostanic v centru města mohli vyjádřit v internetové anketě.

Víte, že…

  • V Ostravě byly dokončeny „poříční“ koridory cyklostezek podél Ostravice a Odry?
  • Ostravané mohou využít 250 km cyklotras, z nichž velká část je vedena mimo komunikace pro automobilovou dopravu?
  • Pozitivní přínosy pohybu ve většině (99 %) měst převažují nad negativními dopady znečištěného ovzduší? Podle studie Univerzity v Cambridge při koncentracích suspendovaných částic PM2,5 100 μg/m³ negativa znečištěného ovzduší převáží až po 90 minutách jízdy na kole nebo 10 hodinách chůze.