Podstatné je přiblížit řeku lidem, umožnit obyvatelům a návštěvníkům města lepší podmínky pro relaxaci, sport a bezproblémový pohyb (pěších a cyklistů) kolem řek Odry a Ostravice za současného zlepšení vodního toku řeky Ostravice a okolního prostředí. Část Hornické muzeum – Koblovský most napojuje turistickou lokalitu Landek na centrum města.

Ukončením prací na všech zmíněných úsecích vzniklo 16 km nově vybudovaných cyklostezek na území města Ostravy.

Úsek  Popis Termín realizace – ukončení
1  Slezskoostravský hrad, Hrabová 08/2012-10/2014
2  Koblovský most – lávka Kamenec 05/2013
3  Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad 07/2013 – 06/2015
4  komunikace v bermě a úsek lávka na Kamenec, lávka k hradu 05/2012 – 09/2013
5  Hornické muzeum–Koblovský most (samostatný projekt) 03/2012 –06/2012