Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova

Jedná se o vybudování dvou úseků cyklistického propojení mezi stávajícími částmi cyklotras na ulicích Novinářská a Výstavní. První úsek trasy začíná napojením na stávající cyklostezku před okružní křižovatkou ulic U Stadionu, Baarova a Novinářská, přechází ulici Baarova, pokračuje kolem ul. Novinářská a končí napojením na cyklostezku na ul. 28. října. Druhý úsek začíná napojením na stávající cyklostezku před ul. Zelená, pokračuje kolem ul. Výstavní a je zakončena napojením na stávající cyklostezku před křižovatkou ul. Průmyslová a Železárenská.

Stezka je vybudována převážně jako na dělená stezka – část pro cyklisty (blíže vozovce š. 2 m) a na část pro chodce (dále od vozovky š. 2 m). Současně s vybudování cyklistické stezky dochází k úpravě přilehlých autobusových zastávek, doplnění bezpečnostních zábradlí, přejezdů a úprava parkovacích stání a zpevněných ploch , které jsou v bezprostřední blízkosti stezky. Křížení cyklostezky a chodníků s příjezdy k bočním nemovitostem jsou nově řešena prostřednictvím stavebně upraveného zpomalovacího prahu. Cyklistická stezka bude provedena z červeně probarvené živice, Konstrukce chodníku bude provedena ze zámkové dlažby.

Stavba je financována prostřednictvím dotačního titulu IROP.

Realizace byla zahájena v 08/2017 a dokončena v 12/2017.

Zpracovatelem PD pro DPS je HaskoningDHV Czech Republic s.r.o.

Cena realizace stavby dle SOD: 8,9 mil. Kč.

Zhotovitelem stavby: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.


Projekt CYKLOTRASA Y – PRŮMYSLOVÁ, BAAROVA byl spolufinancován Evropskou unií.