Ostrava zahájila likvidaci obrovské nelegální skládky odpadů a postupnou rekultivaci území v lokalitě bývalých řadových garáží u ulice Muglinovská v centru města. Právě začala první etapa.

Jedná se o místo v blízkosti centra města, poblíž značně frekventované silnice, navíc kousek od Komenského sadů a řeky Ostravice. Původně tu stálo celkem 112 garáží. Od roku 2012 se jejich stav rapidně zhoršoval a stavební úřad s vlastníky řešil mnoho stavebně technických závad. Řada garáží přestala být využívána a stala se místem nezákonně soustředěného odpadu, jak stavebního, demoličního a velkoobjemového, tak i pneumatik a velkého množství směsného komunálního odpadu. Tento problém jsme řešili velmi dlouho. Ač se jedná o pozemky města, garáže patřily jednotlivým fyzickým osobám, s kterými bylo nutné jednat o výkupu. Jednání s vlastníky objektů garáží vedl městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a byl to velmi časově zdlouhavý a náročný proces. Konečně nyní jsme mohli přistoupit k úklidu,“ vysvětluje náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Likvidace skládky a následná úprava celé lokality bude rozdělena do tří etap. V první etapě již zahájených prací budou odklizeny odpady nacházející se na volném prostranství mezi stavebními objekty garáží. Zadavatelem prací je statutární město Ostrava. V druhé etapě budou ze strany městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz odstraněny torza garáží včetně odpadů v těchto objektech uložených. Třetí etapa bude znamenat odstranění zbylých betonových ploch a následná rekultivace místa, tyto práce zajistí město.

Mou představou je, že místo po likvidaci černé skládky ozeleníme. Necháme zatravnit a doplnit o výsadbu stromů. Samozřejmě je nutná koordinace s městským obvodem a Povodím Odry. S nimi budeme taktéž koordinovat instalaci závory k sjezdu z ulice Muglinovské, aby již v budoucnu nedocházelo k opětovnému návozu odpadu,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Veškeré práce na likvidaci této černé skládky zajišťuje pro město společnost Ostravské městské lesy a zeleň.

„Postupně zmizí další nevzhledné místo z veřejného prostoru města. Nedávno jsme zajistili například i odstranění černé skládky po řadových garáží mezi ulicemi Úprkova a Rovná v Ostravě-Přívoze,“ připomněla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Ostrava vynakládá nemalé finanční prostředky na odstranění černých skládek. Každoročně vyzývá také k úklidu odpadu vlastníky pozemků podél vodních toků a komunikací nebo v blízkosti nákupních center.