V Ostravských ulicích je díky bikesharingu stále více cyklistů. Připomeňte si základní pravidla chování při jízdě na kole, když se pohybujeme po rušných městských ulicích s chodci a kolonami aut. Co je tedy při jízdě na kole nejdůležitější? Obezřetnost, opatrnost a ohled na druhé! I cyklisté by se měli chovat v souladu s pravidly silničního provozu, které upravuje příslušný zákon.

Pojďme se společně podívat na to, jak by to vypadat nemělo. Člověk by se měl zkrátka chovat v ulicích Ostravy na kole tak, jako velectěný pán s prvotřídní parukou v našem videu, aby nedopadl jako zlotřilý opičák:

Pojďme si to tedy ještě jednou přehledně zrekapitulovat. Naší proměně v „opičáky“  pomůže zabránit dodržování následujícího desatera:

Buď normální, jezdi jako člověk a dávej Bacha!