Bikesharing, neboli sdílení kol, skvěle doplňuje systém hromadné dopravy a zrychluje pohyb městem s čistou ekologickou stopou. Využívají ho jak místní obyvatelé, tak studenti, kterým kolo zkrátí trasu na určitém úseku cesty do práce či do školy, či turisté navštěvující pamětihodnosti a využívající kola delší dobu. K cestování potřebují jen mobil a vlastní nohy jako pohon. Ovšem bacha! Ne vždycky se na kole chováme tak, jak bychom měli…

Díky bikesharingu, který se u lidí setkal s nadšeným přijetím, je v ulicích Ostravy více cyklistů. A proto si je třeba připomenout základní pravidla chování při jízdě na kole, když se pohybujeme po rušných městských ulicích s chodci a kolonami aut. Co je tedy při jízdě na kole nejdůležitější? Obezřetnost, opatrnost a ohled na druhé! I cyklisté by se měli chovat v souladu s pravidly silničního provozu, které upravuje příslušný zákon.

Pojďme se společně podívat na to, jak by to vypadat nemělo. Člověk by se měl zkrátka chovat v ulicích Ostravy na kole tak, jako velectěný pán s prvotřídní parukou v našem videu, aby nedopadl jako zlotřilý opičák:

Pojďme si to tedy ještě jednou přehledně zrekapitulovat. Naší proměně v „opičáky“  pomůže zabránit dodržování následujícího desatera:

Buď normální, jezdi jako člověk a dávej Bacha!

Sdílená kola mají zejména mezi Ostravany mimořádný úspěch. Provozovatelé služby registrují přes 21,5 tisíce uživatelů. Vysoký počet cyklistů s sebou nese i rostoucí počet stížností občanů na nedodržování pravidel silničního provozu, hlavně na jízdu po chodnících a po přechodech. Město Ostrava proto spustilo informační kampaň, zaměřenou zejména na mladší generaci uživatelů bikesharingu, která apeluje na dodržování základních pravidel. Kampaň „Dávej Bacha“, na které spolupracuje město Ostrava a společnost Nextbike, se opírá o „desatero“ jízdy na sdíleném kole. To bude viditelně umístěno jak v aplikaci, potřebné k zapůjčení kola, tak bude v podobě nálepky na stojanech i přímo na kolech. K dispozici budou také letáky a  na některých stojanech plakáty s desaterem, jak se chovat na kolech, na desítce nejexponovanějších míst v centru Ostravy a v Porubě.