V rámci mezinárodního projektu AIR TRITIA, který řeší kvalitu ovzduší na pomezí Česka, Polska a Slovenska se bude 26. dubna 2018 konat Den zdravého ovzduší, na kterém se dozvíte, jak i Vy můžete přispět ke zlepšení kvality ovzduší v našem regionu. Těšit se můžete na interaktivní show „SMOKEMAN ZASAHUJE“, určenou jak pro děti tak i dospělé. Jejím cílem je přiblížení způsobů správného spalování v lokálních topeništích široké veřejnosti.

Smokeman Vás seznámí, jak si doma sami stanovit účinnost provozu Vašeho spalovací zařízení, co nejvíce ovlivňuje to, co vychází z našich komínů, jaké jsou základní typy konstrukcí spalovacích zařízení, jaké jsou jejich základní charakteristiky, jak kotel, kamna a krby správně provozovat a jak se o ně správně starat.

Pro děti je připravena řada zajímavých úkolů, mohou se samy zúčastnit měření a zjistit kolikrát horší je spalování odpadů oproti spalování suchého dřeva. Oblíbeným pokusem dětí je znázornění inverze v akváriu. Během jednoduchého pokusu se dětí dozvědí, jak inverze vzniká a jak si samy mohou doma za použití kuchyňské soli, vody a potravinářského barviva inverzi vytvořit. Dále si děti mohou zkusit měření teploty plamene pomocí termočlánku nebo termokamery. Pro odvážné děti je připraveno rozdělávání ohně pomocí méně tradičního způsobu – rozdělávání ohně pomocí křesadla. Vše je předneseno zábavnou a poutavou formou a dotýkání je přísně nakázáno.


Projekt AIR TRITIA (CE1101) je financován programem Interreg CENTRAL EUROPE, který podporuje spolupráci při řešení společných problémů ve střední Evropě.