Jak správně topit v domácím kotli? Jak naopak za teplo ušetřit?

Jak správně topit v domácím kotli?

  1. Spalujte v kotli pouze předepsané palivo – spalováním nekvalitního paliva neušetříte, naopak vám saze ucpávají kotel a komín a účinnost spalování se ještě zhoršuje.
  2. Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
  3. Používejte kotel s vysokou účinností spalování – čím lépe zařízení spaluje, tím méně škodlivin produkuje. Nechte si kotel pravidelně seřídit – je to důležité pro jeho úsporný provoz.
  4. Pravidelně zajišťujte údržbu komínu kominíkem.
  5. Nespalujte odpad!

Jak naopak za teplo ušetřit?

  1. Zateplete stěny budov, střechu a podlahy, utěsněte dobře okna a dveře. Informujte se o možnosti dotací na zateplování, můžete hodně ušetřit.
  2. V zimě větrejte krátce a intenzivně.
  3. Odstraňte překážky v cirkulaci tepla v interiéru (např. nevhodně umístěný nábytek před topným tělesem, kryty topných těles).
  4. Instalujte pokojové termostaty – u plynových kotlů zapínají kotel při poklesu teploty pod zvolenou hodnotu. Instalujte na topení termoventily, které drží stanovenou teplotu.
  5. Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu např. pomocí odpařovačů vody.

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu „Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům“.

Projekt „Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům“ podpořil Státní fond životního prostředí v Programu neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP – „Rizikové látky z domácích topenišť a dopravy a cesty k jejich snižování“.