Co dělat, když Vás soused obtěžuje kouřem?

17. října 2019

Romantiku zasněžených vesniček, kde se z komínů chalup linou bílé proužky kouře, nalezneme už leda tak na obrázcích Josefa Lady. Realita je zcela jiná –… Číst »

Desatero správného vytápění

9. října 2019

Jak správně topit v domácím kotli? Jak naopak za teplo ušetřit? Jak správně topit v domácím kotli? Spalujte v kotli pouze předepsané palivo – spalováním… Číst »

Poskytování bezúročných zápůjček v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací

3. září 2019

  Oznámení o vyhlášení poskytování bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy za účelem předfinancování výdajů na pořízení nových zdrojů vytápění Dne 19.06.2019 rozhodlo zastupitelstvo města… Číst »

Ostrava poskytne bezúročné zápůjčky na pořízení nových zdrojů vytápění

1. července 2019

Oznámení o vyhlášení poskytování bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy za účelem předfinancování výdajů na pořízení nových zdrojů vytápění Dne 19.06.2019 rozhodlo zastupitelstvo města usnesením… Číst »

Doporučení v době nepříznivé imisní situace – suspendované částice PM10

21. ledna 2019

V případě, že dojde ke zhoršení kvality ovzduší a ke vzniku nepříznivé imisní situace u prašného aerosolu (polétavého prachu), kdy při překročení informativní prahové hodnoty,… Číst »

Sanace lagun a koncentrace oxidu siřičitého

10. prosince 2018

Český hydrometeorologický ústav informoval 10. prosince na svém facebookovém profilu, že v průběhu sanace ostravských lagun v areálu bývalé chemičky Ostramo se od konce roku 2017 vyskytuje nepříjemný… Číst »

Informace k vysokému obsahu síry v ovzduší v roce 2011

14. listopadu 2018

25. září 2011 došlo v rámci nápravných opatření při sanaci lokality laguny Ostramo k výskytu velmi vysokých koncentrací oxidu siřičitého. Obyvatelé Ostravy často zmiňovali obtěžující… Číst »

Kompetence města Ostravy v oblasti ochrany ovzduší

9. října 2017

Cílem zákona o ochraně ovzduší je snížení vzniku emisí znečišťujících látek a tím dosažení zlepšení kvality ovzduší nejen v hustě osídlených oblastech zatížených průmyslem a dopravou,… Číst »

Látky znečišťující ovzduší

9. října 2017

Které jsou hlavní látky znečišťující ovzduší? Na mnoha místech je to polétavý prach. Nevhodným spalováním vznikají další nebezpečné látky ….. „Co oči nevidí, to srdce… Číst »

Nespalujte odpad

9. října 2017

Jak škodí ovzduší spalování komunálního odpadu? Z kterého materiálu vzniká nejvíce jedovatých látek? Podzim a zima v některých místech naší republiky se nese obvykle v… Číst »