Školky a školy zřizované statutárním městem Ostrava mohly posílat své žádosti o příspěvky na ozdravné pobyty v horských oblastech do 25. května. Finanční prostředky jim budou poskytnuty z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Do fondu přispívá největší částkou město Ostrava a menšími částkami také regionální firmy. O stavu prostředků ve fondu a možnostech ozdravných pobytů informovala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší byl zřízen v roce 2010. Z něj jsou poskytovány finanční prostředky dětem z ostravských mateřských a základních škol na pobyty strávené v horských oblastech mimo město. Žádosti o příspěvky na pobyty v termínu od listopadu 2018 do dubna 2019 mohou školky a školy posílat do 25. května.

Do fondu pro zmiňované období přispělo město Ostrava rekordní částkou 22 milionů korun, převedeny do něj budou také vratky z loňských nevyčerpaných schválených pobytů v odhadované výši zhruba 2 miliony korun, dalších 794 tisíc korun do fondu zaslali regionální znečišťovatelé – BorsodChem MCHZ, ve výši 44 tisíc korun, OKK Koksovny 100 tisíc korun, Veolia Energie ČR 250 tisíc a ArcelorMittal Ostrava přispěl částkou 400 tisíc korun.

„Chci poděkovat regionálním firmám, že do fondu přispěly. Věřím ale, že se zamyslí nad výší jejich příspěvků a letos do fondu přispějí víc. Dohromady daly jen zhruba jednu pětadvacetinu z celkové sumy. Určitě jim zašlu svou každoroční výzvu,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

V závěru loňského roku byla ještě otevřena možnost financovat z prostředků pro rok 2018 ozdravné pobyty školám, které město nezřizuje. Zatím se o tuto možnost přihlásilo pouze Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello.

Pro období od listopadu 2017 do dubna 2018 poskytla Ostrava finanční prostředky ve výši téměř 19 milionů korun pro 2582 dětí z 33 škol a 638 dětí předškolního věku z městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Stará Bělá a Nová Bělá, kteří na pobyt vyjeli s doprovodem rodinného příslušníka.

„Při zřízení fondu do něj z rozpočtu města putovalo 5 milionů korun, postupným zvyšováním jsme se dostali až k letošním 22 milionům. Díky tomu se navyšuje i počet dětí, které za příspěvek z tohoto programu vyrážejí na dvou týdenní pobyty v přírodě. Dohromady jich je od roku 2010 téměř 18 tisíc a v nadcházející sezóně by se mohlo jednat o příspěvky pro rekordní počet dětí za dobu fungování fondu. Ještě nikdy jsme neměli k dispozici dvacet pět milionů korun,“ uvedla náměstkyně Kateřina Šebestová.

Z fondu mohou být hrazeny náklady na pobyty v délce minimálně 14 dnů v oblasti, která není zasažena smogovou situací, organizované školou, jako příjemcem finančních prostředků, pro své žáky. Z prostředků lze hradit ubytování, stravování, dopravu, doprovodný program ozdravného charakteru, především sportovní aktivity, například lyžování a plavání, nebo také pobyt v solné jeskyni, pojištění a poplatky. Celková výše prostředků, kterou mohou školy použít na jednoho žáka je 6 000 Kč. Stravování musí odpovídat alespoň standardům pro školní stravování a ubytování stanoveným podmínkám pro pobyt dětí ve školách v přírodě.

Ozdravné pobyty se konají nejčastěji v oblasti Jeseníků, Vsetínské hornatiny a Moravskoslezských Beskyd.