Do hor za čistším vzduchem se opět vydají ostravské děti. Jejich pobyty pokryjí peníze z městského fondu zřízeného pro tyto účely v květnu roku 2010. V této sezóně se budou rekreovat přes čtyři tisíce dětí.

Příspěvek z rozpočtu města se za devět let existence fondu zvýšil z původních pěti na dvacet dva milionů korun. Za zhruba devět let od jeho zřízení se bude jednat o více než 25 600 dětí z ostravských mateřských a základních škol, které vyrazí na takzvaný ozdravný pobyt. Do fondu bylo z rozpočtu města postupně převedeno již 111,5 milionu korun. S dary soukromých společností a jedné fyzické osoby ve výši 15,5 milionu od zřízení fondu bylo dohromady na pobyty vynaloženo přes 126 milionů korun.

„Hlavním cílem fondu je umožnit dětem vyjet ven z města do přírody v období topné sezóny. Z fondu hradíme čtrnáctidenní pobyt, pomůžeme tak rodinám vyslat děti na školu v přírodě buď úplně bez finančního příspěvku rodičů, nebo s výrazně nižším doplatkem, než by stál běžný pobyt. Uvědomujeme si, že pro některé rodiny to je jediná možnost během roku, kdy se jejich děti dostanou ven z městského prostředí. A protože náklady na realizaci a požadavky na kvalitu neustále rostou, chystám se iniciovat možnou úpravu statutu tak, aby byl příspěvek na dítě ještě vyšší, než je současných 6 tisíc korun. Celkový počet požadavků byl vyšší než zůstatek fondu a proto jsme museli některé žádosti krátit. Mateřské školky jsme podpořili stoprocentně, základním školám poskytneme 75 % z požadované částky žádostí. Na ozdravný pobyt vyrazí v této sezóně přes čtyři tisíce dětí, “ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Z fondu mohou být hrazeny náklady na pobyty v délce minimálně 14 dnů v oblasti, která není zasažena smogovou situací, v období od listopadu do konce dubna. Z prostředků lze hradit ubytování, stravování, dopravu, doprovodný program ozdravného charakteru, pojištění a poplatky. Příspěvek z fondu je 6 tisíc korun na jednoho žáka. Stravování musí odpovídat minimálně standardům pro školní stravování a ubytování stanoveným podmínkám pro pobyt dětí ve školách v přírodě. Děti se nejčastěji jezdí rekreovat do Jeseníků, Hostýnsko-vsetínské hornatiny a Moravskoslezských Beskyd.

„Znovu jsem obeslala průmyslové podniky z regionu, aby darovaly peníze na další ozdravné pobyty. Přispívají tak dětem svých zaměstnanců nebo vlastním, aby z Ostravy v době ztížených rozptylových podmínek vyjely mimo město. Stále platí, že nejvyšší částku do fondu věnovala společnost ArcelorMittal, nově Liberty Ostrava. Město, stejně jako v předchozím období, do fondu vloží 22 milionů korun, tedy čtyřnásobek částky, se kterou před devíti lety začínalo,“ dodala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.