Významný efekt přináší ošetření napadených jírovců maďalů injektážemi, působícími vůči listožravému hmyzu klíněnky jírovcové. Stromy jsou díky ošetření zelené, nehezké letní zbarvení listoví jírovců je vzpomínkou a nedochází ani k brzkému opadu listí. Ostrava proto v červenci letošního roku nechala odborně ošetřit dalších 113 těchto stromů s cílem dosáhnout jejich plného olistění až do konce vegetačního období a prodloužit tak plnění jejich ekologických a společenských funkcí v městském prostředí.

S tímto efektivním způsobem ošetření jírovců jsme započali již v roce 2017, přičemž účinek této péče je zřejmý i pouhým okem, ošetřené stromy zůstávají zelené po celou dobu vegetace, zdravotní stav napadených stromů se výrazně zlepšuje. Ošetření je však nutno zajišťovat systematicky, ideálně v doporučovaných dvou až tříletých intervalech. Současně je zapotřebí ošetřit i sousední napadené stromy tak, aby byla snížena četnost napadení stromů a populace klíněnky, což může následně eventuálně vést i k delšímu aplikačnímu intervalu. Pakliže je ošetření prováděno systematicky a dlouhodobě, klíněnka nezpůsobuje větších škod. V účinném ošetření jírovců budeme pokračovat i v dalších letech,“ vysvětluje Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora.

Letošní ošetření jírovců spočívalo v provedení tzv. endoterapie (stromové mikro-injektáže), při které byl do kmenů stromů za pomocí speciálních tlakových zařízení aplikován koncentrát účinné látky insekticidu. Látka byla napouštěna pomocí jehel do předem připravených vývrtů tak, aby strom následně injektovanou látku rozvedl vodícími pletivy do všech jeho částí, tedy i do listů, které bývají požírány housenkami klíněnky jírovcové. Samotná přítomnost insekticidních látek v listoví pak způsobuje minimální životnost škodlivých housenek a snižování celkové populace klíněnky, což se naopak pozitivně projevuje na stavu takto ošetřených jírovců, které pak předčasně nehnědnou a neopadávají.

V letošním roce se ošetření týkalo jírovců rostoucích v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, které ještě nebyly v minulosti injektovány, neboť se nacházely především na místech s omezených přístupem veřejnosti, jako jsou dvorní části bytových domů, zahrady základních a mateřských škol, areál městské nemocnice apod. K vytipování vhodných jírovců rovněž napomohla dokončená inventarizace stromů v tomto centrálním městském obvodu, kde tak již bylo v posledních dvou letech ošetřeno celkem 563 jírovců.

Od roku 2017 nechala Ostrava provést 3321 injektáží proti klíněnce jírovcové, ošetřeny tak byly stromy rostoucích ve všech částech města. Náklady na specializované ošetření jírovců přesáhly 3,4 milionů korun bez DPH. Odměnou za tuto speciální systematickou péči jsou pak zelené, profitující jírovce ve městě.