Díky dobrému počasí  Ostrava letos dříve, než obvykle, zahájila nadlimitní čištění komunikací v celém městě. Bude v něm pokračovat až do další zimy. Aktuálně je z městských, ale i krajských a státních cest sesbíráno 150 tun materiálu. Vloni to bylo za celý rok 3,5 tisíc tun. Městská společnost Ostravské komunikace čistí na náklady města nejen městské komunikace, ale také silnice ve správě kraje či státu. Úklid je také mnohem četnější než zákonem stanovené čištění dvakrát za rok. Silnice jsou rozděleny podle prachových map do tří kategorií a od toho se odvíjí frekvence čištění – samosběrným vozem dvakrát až šestkrát měsíčně a kropicím vozem jednou až třikrát měsíčně.

„Máme za to, že v tomto rozsahu se čištění cest nepraktikuje v žádném jiném velkém českém městě. Cílem je snížení sekundární prašnosti a zlepšení kvality ovzduší,“ řekl ČTK primátor Tomáš Macura. Loni město za takzvané nadlimitní čištění městských, krajských i státních komunikací zaplatilo více než 20 milionů korun, z toho čištění krajských a státních silnic vyšlo na 14 milionů korun.  „Celkové loňské náklady hradilo město, ale po jednání s ministerstvem životního prostředí, ke kterému došlo v loňském roce, předpokládáme, že bude letos ministerstvem vypsán speciální program, který bychom využili k částečnému financování nákladů na nadlimitní čištění,“ uvedl primátor Macura.