Dnes 22. března je Světový den vody. Tradice oslav Světového dne vody začala v roce 1993, kdy Valné shromáždění Organizace spojených národů tento den vyhlásilo Světovým dnem vody. U této příležitosti organizují provozovatelé vodních děl v České republice dny otevřených dveří, které se tradičně konají nejbližší sobotu, letos 24. března 2018. Na dnech otevřených dveří mohou zájemci navštívit některá vodní díla a seznámit se s jejich provozem.

Světový den vody ve společnosti OVAK a.s.

V Ostravě bude v sobotu 24. března 2018 veřejnosti zpřístupněn Areál Úpravny vody Ostrava-Nová Ves. Společnost Ostravské vodovody a kanalizace letos nabízí, kromě standardního okruhu prohlídky, návštěvu mini expozice „Historie ostravského vodárenství – Babylon“, kde se zájemci mohou seznámit s historií počátků zásobování města Ostravy pitnou vodou. Dalším provozem společnosti OVAK, který bude možno navštívit je Ústřední čistírna odpadních vod v Přívoze, která pomáhá životnímu prostředí v Ostravě. Představen bude moderní technologický proces čištění odpadní vody, pomocí kamery bude možno nahlédnout do kanalizačního potrubí v reálném provozu a ukázka sestupu pracovníka OVAK do kanalizace. Prohlídky je třeba rezervovat předem na webu společnosti OVAK www.ovak.cz. Společnost OVAK u příležitosti Světového dne vody také nabídla prvním zájemcům slevu na vývoz žumpy, septiků či jímek zadaných přes poptávkový formulář na www.ovak.cz. Pro uplatnění slevy je potřeba vložit kód do popisu ve formuláři „SDV OVAK 2018“.  Akce platí do konce března.

Světový den vody ve státním podniku Povodí Odry

Ve stejný den, sobotu 24. března 2018 se uskuteční Den otevřených dveří na Vodohospodářském dispečinku a Vodohospodářských laboratořích Povodí Odry v Ostravě na ul. Varenská 49. Návštěvníci mají možnost získat 35% slevu na 1 rozbor vody ze studny, bazénu nebo domovní ČOV, určený pro nekomerční účely. Stačí si vytisknout kupón, který je ke stažení na webových stránkách Povodí Odry, státní podnik a to od 15. do 31. března 2018. Více informací zde: http://www.pod.cz/data/pages/files/den-otevrenych-dveri-2018.pdf

Světový den vody v ostravské pobočce ČHMÚ

Den otevřených dveří v sobotu 24. března 2018 organizuje také ostravská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu. Svou činnost budou prezentovat oddělení hydrologie, meteorologie a klimatologie, ochrany čistoty ovzduší a regionální předpovědní pracoviště. Pro návštěvníky jsou připraveny ukázky přístrojové techniky, prohlídka meteorologické stanice a stanice měřící znečištění ovzduší a mnoho dalšího. Více zde:

O zapojení statutárního města Ostravy do Světového dne vody jsme informovali zde: https://zdravaova.cz/ostrava-se-zapoji-do-svetoveho-dne-vody/


Zdroj informací: webový stránky Povodí Odry, s.p. www.pod.cz a článek z webu společnosti OVAK a.s. OVAK a Světový den vody