Pro snížení hladiny hluku byl zpracován Akční hlukový plán algomerace Ostrava, který řeší především kritická místa s nejvyšším překročením mezních hodnot.