Legislativa

Publikováno: 16. listopadu 2017

V roce 2012 přijata Protihluková vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Strategické dokumenty

Publikováno: 16. listopadu 2017

Pro snížení hladiny hluku byl zpracován Akční hlukový plán algomerace Ostrava, který řeší především kritická místa s nejvyšším překročením mezních hodnot.

Zdroje hluku

Publikováno: 16. listopadu 2017

Hlavními zdroji hluku jsou doprava, průmyslové provozy a ostatní zdroje.

Hluk z průmyslových provozů

Publikováno: 16. listopadu 2017

Oproti minulosti došlo k významnému snížení hluku z průmyslových provozů (ukončení činnosti velmi hlučných závodů, modernizace provozů).

Dopravní hluk

Publikováno: 16. listopadu 2017

Statutární město Ostrava realizuje projekty na snižování hluku z dopravy (Rekonstrukce Nádražní ulice, projekt Kolejových absorbérů atd.).

Zeleň

Aktualizováno: 1. června 2020

Počet vysazených keřů/stromů izolační zeleně v nedávné době. Projekty „Izolační zeleně“ přispívají ke snížení hlučnosti.