Celý pozemek o velikosti cca 150 ha, na němž skončila průmyslová výroba v roce 1998, je rozdělen do tří částí. V severní části se nachází důl Hlubina, vysoké pece, koksovna a její chemický provoz. Střední část soustřeďovala strojírenskou výrobu. V jižní části se nacházela skupina průmyslových a administrativních budov.

Na podzim roku 2003 se majitelem areálu stala společnost Vítkovice, a. s. V současnosti je realizován projekt Nové Vítkovice, který řeší revitalizaci a možnost budoucího využití celé oblasti. Jde především o nové využití dolnovítkovického areálu, kde se mezi léty 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo, ale také o přilehlý důl Hlubina, hornické muzeum na Landek Parku nebo průmyslový objekt Trojhalí Karolina. Autorem projektů je šéf strojírenských Vítkovic Jan Světlík, jejich architektonická koordinace pak probíhá pod dohledem Josefa Pleskota a jeho AP Ateliéru.

V rámci projektu společnost Vítkovice ve svém 100 let starém nepoužívaném plynojemu vybudovala kongresové centrum pro 1 500 lidí. Kč nyní pod názvem GONG. V této rozhlehlé multifunkční budově nalezneme také sídlo městské galerie PLATO. Nedaleká energetická ústředna z roku 1911 se zase změnila ve vzdělávací centrum s výukou technických předmětů základních škol – U6. Velký svět techniky (Science and Technology Center), který byl otevřen 26. 9. 2014, získal prestižního partnera pro mezikontinentální spolupráci. Memorandum o spolupráci a porozumění s ostravským Světem techniky uzavřelo Americké přírodovědné muzeum (American Museum of Natural History) v New Yorku, jedna z nejprestižnějších institucí tohoto typu na světě.

Na území Dolních Vítkovic roste za účasti státu, kraje, města Ostravy, Vysoké školy báňské a Ostravské univerzity areál s využitím pro volný čas, s byty, obchody, muzei, galeriemi, výzkumnými pracovišti či prostory pro vysokoškoláky apod.

Do nákladů na revitalizaci Dolní oblasti je nutno započítat i další projekty např. Doprovodná infrastruktura (nositel DOV), Energocentrum (Vítkovice a. s.), Prodloužená ulice Ruská (Město Ostrava), Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina (DOV), Zpřístupnění Hlubiny – demolice (MS kraj), což je v součtu dalších cca 500-600 mil. Kč.

Celková hodnota revitalizace se v současnosti pohybuje okolo 1 000 mil. Kč.

Nositel projektů:      Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob (2)

Podrobnější informace k jednotlivým zajímavým místům Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice např. GONG, Bolt Tower, U6, Velký svět techniky, Trojhalí Karolína, Landek Park atd. je možné získat na http://www.dolnivitkovice.cz/dov-revue