Statutární město Ostrava realizuje projekty na snižování hluku z dopravy (Rekonstrukce Nádražní ulice, projekt Kolejových absorbérů atd.).