Dobré výsledky ve sběru vysloužilého elektrozařízení umožnily městu zažádat v rámci motivačního programu o poskytnutí odměny na zabezpečení sběrných dvorů.

V roce 2022 byly z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. městu přiznány 2 odměny v kategorii zabezpečení sběrných dvorů.

  • V 1. pololetí částka 20 000 korun na pořízení nového oplocení ve sběrném dvoru v Radvanicích.
  • Ve 2. pololetí částka 20 000 korun na pořízení mechanické závory vjezdu do sběrného dvoru v Porubě.

V obou případech byly odměny použity k částečné úhradě nákladů na zvýšení zabezpečení a bezpečnosti návštěvníků sběrných dvorů.