Blíží se duben, což je tradiční doba pro přechod na letní provozní dobu všech sběrných dvorů v Ostravě. V letošním roce však dojde u části sběrných dvorů ke změně výraznější – velké sběrné dvory budou ráno začínat a večer končit o hodinu dříve. Společnost OZO Ostrava navíc nově zavádí letní provozní dobu i v Polance. Změny, při nichž dojde ke sjednocení zavírací doby, vycházejí z průzkumu návštěvnosti sběrných dvorů. Začátkem dubna rovněž dojde k tradiční změně na četnější svozy bioodpadu – namísto zimní frekvence svozu 1x měsíčně bude OZO svážet zeleň během celé vegetační sezóny každých 14 dní. A zahájí i prodej zeminového substrátu z vlastní kompostárny. Dubnovou změnou je i svoz odpadu během Velikonoc – letos popeláři vyjedou i v oba svátky, na Velký pátek i Velikonoční pondělí, jako by se jednalo o běžné všední dny.

Sběrné dvory v Ostravě
Od dubna 2023 dojde k posunu provozní doby u některých z nich, a to tak, že zůstane zachována celková délka provozu sběrných dvorů, ale bude lépe odpovídat zjištěné návštěvnosti a sjednotí se časy, kdy sběrné dvory zavírají – na 19. hodinu (v případě sběrných dvorů typu B a C v sobotu na 14. hodinu).

Sběrné dvory typu A (Kunčice, Poruba, Přívoz, Třebovice, Zábřeh):
PO-NE   7.00-19.00
Sběrné dvory typu B (Mariánské Hory, Radvanice, Slezská Ostrava, Stará Bělá):
PO-PÁ   9.00-19.00
SO          8.00-14.00
Sběrné dvory typu C:
Krásné Pole
ST, PÁ   14.00-19.00
SO          8.00-14.00
Polanka n. O.
ST,PÁ    15.00-19.00
SO          10.00-14.00

Svoz bioodpadu
Od dubna až do listopadu bude svoz zeleně, tedy bioodpadu ze zahrádek ostravských občanů, probíhat opět se čtrnáctidenní frekvencí. Svozové dny se nemění. Přesné termíny svozu ve své lokalitě si mohou občané vyhledat ve svozovém kalendáři na webových stránkách ozoostrava.cz v sekci Pro občany/Ostrava/Zeleň nebo v mobilní aplikaci OZO apka, kterou lze stáhnout rovněž z webu společnosti OZO Ostrava.

Prodej kompostu a zeminového substrátu
V kompostárně společnosti OZO v Hrušově je volně ložený kompost i substrát obvykle ke koupi po celý rok. Letošní mokré předjaří však znemožnilo míchání zeminového substrátu, a tak bylo třeba jeho prodej v březnu na čas pozastavit. Od dubna však budou v prodeji opět oba výrobky, takže jarním pracím na zahrádkách už nic nebrání. Pro kompost či zeminový substrát si na kompostárnu mohou zájemci přijet s přívěsným vozíkem sami, je ale možno také využít služby přepravy obou produktů až na místo určení (objednávky přes eshop.ozoostrava.cz). Pytlovaný zeminový substrát je již nyní k dispozici ve všech sběrných dvorech.

Odpadové služby o Velikonocích
Po celé Velikonoce bude pravidelný svoz všech typů komunálního odpadu probíhat v nezměněné frekvenci v běžných svozových termínech, a to i na Velký pátek a Velikonoční pondělí. Sběrné dvory budou ve dnech státních svátků jako vždy uzavřeny. Kompostárna bude po oba tyto dny otevřena jako v sobotu, tedy od 7.00 do 14.00 hodin.