Minulý týden média zveřejnila informaci, že ČEZ zruší velké uhelné kotle vítkovické elektrárny, která je od centra Ostravy vzdálena přibližně 2,5 km a nahradí je kogeneračními jednotkami. Ředitel energocentra Martin Řepišťák na serveru iDNES.cz sdělil:

„Energocentrum Vítkovice čeká revitalizace, po níž se výrazně zlepší ekonomické parametry celého provozu,“ řekl ředitel energocentra Martin Řepišťák. „Vybírali jsme z několika možností, mezi kterými byla renovace stávajícího uhelného zdroje i výstavba nového černouhelného kotle. Výsledný projekt je nejekologičtější i nejekonomičtější variantou.“

Tímto krokem dojde k výraznému snížení emisí z provozu energocentra, -410 tun (100 %) oxidů síry, -288 tun (93 %) oxidů dusíku, – 5,8 tuny (96 %) tuhých znečišťujících látek a -109 tisíc tun (81 %) oxidu uhličitého. Jedním z důvodu proč ČEZ k modernizaci přistoupil byla skutečnost, že stávající černouhelné kotle by po roce 2020 přestaly plnit emisní limity.

Dle emisní bilance velkých zdrojů znečištění (REZZO 1), která je zveřejněna na webu Českého hydrometeorologického ústavu, se v Ostravě od roku 2000 snížila například produkce tuhých znečišťujících látek o 67 % a oxidů síry o 49 % z těchto zdrojů.

Emisní bilance REZZO 1 – TZL Ostrava-město (t/rok) 2000 – 2015


Zdroj: ČEZ zruší velké uhelné kotle v centru Ostravy, sníží množství škodlivin a Emisní bilance České republiky