V roce 2010 zřídilo město Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší k financování ozdravných pobytů žáků ostravských škol. Fond slouží pro účely péče o zdraví dětí bydlících na území statutárního města Ostravy ohrožených znečištěním ovzduší.

Vyhlášení dotačního programu

 • Pro školy a školky, které nejsou zřízené statutárním městem Ostrava,
 • pro školy provozující svou činnost na území statutárního města Ostravy.

Finanční prostředky Fondu lze použít na organizované pobyty dětí mateřských, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Významní přispěvovatelé

 • OKK Koksovny a.s. v rámci dobrovolné dohody,
 • Veolia Energie ČR,
 • Liberty Ostrava/Arcelor Mittal Ostrava
 • a další znečišťovatelé z oblasti.

Žádosti

 • Podání žádostí: do 25. května.
 • Schvalování: Komise životního prostředí; rada města; zastupitelstvo města – v případě, že zřizovatelem školy není město.
 • Žadatelé: mateřské a základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy, školy na území Ostravy, které nejsou zřízeny městem.

Pravidla

 • Minimální délka ozdravného pobytu: 14 dní.
 • Maximální výše podpory: 6 000 Kč na jednoho žáka.
 • Konání ozdravného pobytu: od 1. listopadu do 30. dubna.

Realizace v oblastech nezatížených smogovou situací

Doprovodný program ozdravného charakteru, zaměřený na regeneraci a rozvoj respiračního ústrojí a posílení imunity

Např.: nácvik správného dýchání, návštěva solné jeskyně, vhodné sportovní aktivity, plavání, klasické i sjezdové lyžování, apod.

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ ZDE:

Statut Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Formulář žádosti o poskytnutí finančních prostředků na realizaci ozdravného pobytu 2022-2023

Sdělení k poskytnutí FPDOZO


Uskutečněné programy a počty dětí, které absolvovaly ozdravný pobyt:

2010/2011 – 1 543 dětí

2011/2012 – 1 919 dětí

2012/2013 – 1 231 dětí

2013/2014 – 2 267 dětí

2014/2015 – 1815 dětí

2015/2016 – 2 908 dětí

2016/2017 – 3 217 dětí

2017/2018 – 2 783 dětí

2018/2019 – 3 600 dětí

2019/2020 – 1 754 dětí

2020/2021 – Pandemická opatření – bez realizace ozdravných pobytů

2021/2022 – 4 027 dětí

2022/2023 – 4 419 dětí bude realizovat ozdravný pobyt od 1. listopadu 2022 do 30. dubna 2023.