Gastroodpad z 55 stravovacích zařízeních ostravských škol bude využit k výrobě hnojiva a bioplynu. Na základě loňského pilotního projektu se odhaduje, že by mohlo být ekologicky využito přibližně 650 tun odpadu, který by jinak skončil na skládkách. Zpracování gastroodpadu v Ostravě zajistí společnost OZO Ostrava, která uspěla ve veřejné zakázce s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou. Náklady se vyšplhají na téměř čtyři a půl miliónu.

„Vloni společnost OZO Ostrava realizovala pilotní projekt svozu gastroodpadu z kuchyní 22 školských zařízení v Porubě. Zjistila, že by na skládce skončilo zhruba 185 tun zbytků. Vzhledem k tomu, že pro následující období se bude jednat o 55 jídelen, jejich množství by se mohlo vyšplhat až k 650 tunám odpadu, který neskončí na skládkách, ale bude využit ekologicky,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Jedná se o poměrně významné množství biologicky rozložitelného odpadu, který bude zpracován ve fermentačním zařízení nebo bioplynových stanicích. Gastroodpad, který je ukládán v kuchyních a stravovnách do samostatných speciálních nádob, bude odvážen přímo k dalšímu zpracování. Poslouží buď k výrobě hnojiva, nebo bioplynu.

V minulosti si svoz gastroodpadu zajišťovala jednotlivá školská zařízení samostatně různými způsoby. Některá měla svoz objednán u společnosti OZO Ostrava, další využívala služeb místních zemědělců, případně odkládala gastroodpad do nádob na směsný komunální odpad, tedy ne vždy v souladu s platnou legislativou.


Zdroj informací: Tisková zpráva města Ostravy: Ostrava nechá zpracovávat bioodpad ze školních kuchyní a stravoven