V Ostravě se objevil nový červený kontejner obohacený o graffiti design. Má spojit osvětu s uměním pod hlavičkou projektu „Umění třídit“. Na uměleckých a zároveň funkčních instalacích zpodobnili výtvarníci a sprejeři pod vedením Nikoly Vavrouse (Khomy) město a jeho dominanty. O grafický návrh a zpracování ostravského kontejneru, který bude stát v ulici Dr. Martínka, se postarali Khoma ve spolupráci s Otem Vehovským (Phormel). Kontejner byl slavnostně předán 10. září do rukou Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora města Ostravy pro oblast životního prostředí.

„Projekt Umění třídit je skvělý způsob, jak lidem atraktivní formou připomenout, že je důležité nezapomínat ani na elektroodpad. Věřím, že třídění do originálního graffiti kontejneru bude lákavější a vysloužilé elektro tak skončí tam, kde má a ne ve směsném odpadu, tedy na skládce,“ vysvětluje náměstkyně ostravského primátora Kateřina Šebestová.

Projekt „Umění třídit“ spustila neziskově hospodařící společnost ASEKOL, která se zabývá sběrem vysloužilého elektra. Chtějí tím netradičně upozornit na potřebu třídit vysloužilé elektro a zároveň  kontejnery ochránit před vandaly. Podobné kontejnery budou umístěny i  v dalších městech v republice.