Hluk z hudebních produkcí a jiných kulturních nebo sportovních akcí

Novelou zákona č. 258/2000 Sb. přešla v roce 2016 problematika hluku z venkovních akcí na obce, které organizují, nebo je jim oznamováno konání hudebních produkcí a jiných kulturních nebo sportovních akcí pořádaných ve venkovním prostoru. Obce mohou tuto problematiku upravovat obecně závaznými vyhláškami s přihlédnutím k většinovému zájmu svých občanů. Hluk z takových akcí ve venkovním prostoru, spojený s hlasovými projevy lidí, nepodléhá hlukovým limitům stanoveným prováděcím právním předpisem. Do zákona se promítla zdravotními studiemi celosvětově ověřená skutečnost, že takový občasný hluk může obtěžovat na akci nezúčastněné osoby, ale není pro něj prokázán dlouhodobý vliv na zdraví.