Hodnocení hluku v roce 2018

Publikováno: 26. července 2019

Povinnost zpracováni strategických hlukových map vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Směrnice Environmental Noise Directive,… Číst dále… »

Hudební produkce

Hluk z hudebních produkcí a jiných kulturních nebo sportovních akcí
Aktualizováno: 14. listopadu 2017

Novelou zákona č. 258/2000 Sb. přešla v roce 2016 problematika hluku z venkovních akcí na obce, které organizují, nebo je jim oznamováno konání hudebních produkcí a jiných… Číst dále… »

Dopravní hluk

Aktualizováno: 13. listopadu 2017

V roce 2016 byla Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje šetřena problematika dopravního hluku průběžně v rámci tzv. preventivního dozoru (posuzování projektových dokumentací) i při šetření… Číst dále… »

Rodinné domy

Aktualizováno: 23. října 2017

V rámci své působnosti vydává Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje závazná stanoviska k projektové dokumentaci obytných staveb, zejména rodinných domů. Při umisťování rodinných domů do… Číst dále… »