Oproti minulosti došlo k významnému snížení hluku z průmyslových provozů (ukončení činnosti velmi hlučných závodů, modernizace provozů).