Cílem studie Hodnocení smogové situace v Ostravě (listopad 2011) bylo najít možné souvislosti s pohybem vzdušné masy a naměřenými koncentracemi na území severovýchodní části Moravskoslezského kraje při nepříznivých rozptylových podmínkách trvajících 22 dnů v období od 31. 10. 2011 do 21. 11. 2011.

Pro hodnocení byla využita data z automatických měřicích stanic provozovaných Zdravotním ústavem (ZÚ) a Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).

Výsledkem hodnocení byl závěr, že pohyb znečištěného ovzduší nad Ostravou hraje zásadní roli v naměřených koncentracích imisí. Při vyšších rychlostech proudění a dobrých rozptylových podmínkách (Epizoda 1 – po několika dnech bezvětří došlo ke skokovému zvýšení rychlosti proudění až na 4 m/s a Směr proudění byl SV.) nedochází ke kumulaci škodlivin nad hustě obydlenými oblastmi.

Pokud se však rychlost proudění větru sníží pod 1,5 m/s dochází k výraznému omezení vertikálního i horizontálního rozptylu škodlivin v ovzduší. Kontaminovaný vzduch se pohybuje pomalu nad obydlenou oblastí a zejména při inverzním zvrstvení atmosféry dochází k neustálému zvyšování koncentrací v něm obsažených škodlivin. V extrémních případech (Epizoda 2 – období s nejvyššími měřenými koncentracemi, proměnlivým směrem a velmi nízkou rychlostí proudění.) se může masa vzduchu zastavit, což při pokračující produkci emisí vede k dosažení velmi vysokých imisních koncentrací.

Při nízkých rychlostech a proměnlivých směrech větru může také nastat situace (Epizoda 3 – kdy po zvýšení rychlosti proudění nedošlo k očekávanému poklesu imisních koncentrací), kdy se kontaminovaný vzduch pohybuje přes obydlené lokality i několikrát.

Proudění vzduchu je často usměrňováno terénem Moravské brány a velkých řek. Nejčastěji fouká jihozápadní vítr a následně obrácený severovýchodní. Důležité rovněž je, že doba bezvětří se pohybuje v posledních letech na úrovni až 25% roku. Tato situace právě nahrává vleklým smogovým situacím, které v kombinaci s koncentrací průmyslu na obou stranách hranice způsobují imisní koncentrace PM10 na úrovni stovek mikrogramů.