Sběrné dvory OZO Ostrava přecházejí na prodloužený letní provoz

S příchodem dubna přecházejí sběrné dvory OZO Ostrava na prodloužený letní provoz, který potrvá až do 31. října. Provozní doba se v odpoledních hodinách prodlouží o dvě hodiny. Sběrné dvory v Porubě, Přívoze, Kunčicích a Zábřehu tedy budou mít od pondělí do neděle otevřeno od 8 do 20 hodin, sběrné dvory v Radvanicích, Slezské Ostravě, Martinově a Mariánských Horách budou od pondělí do pátku v provozu od 10 do 20 hodin a v sobotu do 14 hodin. Sběrné dvory v Proskovicích, Staré Bělé, a Krásném Poli budou v provozu ve středu a v pátek, kdy jsou otevřeny, od 14 do 20 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Provoz sběrného dvora v Polance zůstává celoročně beze změn, tzn. ve středu a v pátek je otevřen od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Více informací o tom, jaký odpad a v jakém množství mohou Ostravané ve sběrných dvorech bezplatně odevzdat, a také interaktivní mapu ostravských sběrných dvorů naleznete na www.ozoostrava.cz.

V Ostravě jsou bioodpady opět sváženy dvakrát měsíčně

Příchod jara se promítne také do svozu zeleně v Ostravě. Společnost OZO Ostrava přechází od dubna na letní svoz bioodpadu, který bude ukončen až 30. listopadu. V uvedeném období bude bioodpad z hnědých popelnic opět svážen co dva týdny, v zimním období to bylo jen jednou měsíčně. Informace o letních termínech svozu jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti OZO Ostrava. Kapacitu BIO popelnic o objemu 240 l i četnost jejich svozu stanovilo město. Pokud někomu z občanů kapacita nádoby na zeleň nedostačuje, má možnost zbylý odpad ze zahrádky odevzdávat bezplatně ve sběrných dvorech, nebo si objednat placenou službu, a OZO mu přistaví další nádoby na zeleň podle jeho potřeby.

Kam s větvemi?

OZO Ostrava přijímá větve (do průměru 12 cm) ve třech ostravských sběrných dvorech, a to v Porubě, v Kunčicích a v Přívoze, a také v areálu kompostárny v Hrušově. Ostatní sběrné dvory nemohou větve od občanů přijímat kvůli nedostatku prostoru.

Půda potřebuje kvalitní kompost

S jarem přicházejí na řadu také práce na zahradě. Dobrou zprávou pro zahrádkáře i ty, kteří se chystají na zvelebování trávníků, je, že v ostravských sběrných dvorech je od dubna opět k dispozici kvalitní kompost a pytlovaný zeminový substrát z kompostárny OZO Ostrava. Obojí je baleno v pytlech o objemu 18 litrů, cena jednoho pytle je 25 korun. Zájemci o větší množství kompostu nebo substrátu se mohou vypravit přímo do kompostárny v Hrušově, kde je zmíněného přírodního hnojiva bohatého na živiny a humus dostatek.