Dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší má orgán ochrany ovzduší aktivně zpřístupnit veřejnosti srozumitelné informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí.

Výše uvedené informace vydané na základě žádostí podaných Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí jsou ke stažení zde:

Žádosti o závazná stanoviska podle zákona o ochraně ovzduší podané MMO k červnu 2021