Nebývale teplé počasí a probouzející se příroda iniciovaly v posledním únorovém týdnu i instalaci dalších ptačích budek ve městě. Ostrava od roku 2021 zajistila instalaci celkem 251 kusů ptačích budek, tzv. sýkorníků, aby podpořila možnost hnízdění ptáků a pomohla navýšit celkovou populaci ptactva ve městě.

Budky byly v Ostravě rozmístěny do korun stromů napříč městem, zejména v zastavěnějších lokalitách, zpravidla pak v parkově upravených plochách či ve stromořadích. Pro konkrétní výběr stanoviště budky rozhodovala často blízkost keřů či keřových skupin, které jako přirozené úkryty poskytují zároveň možnost potravy ptáků. Dosavadní náklady projektu Ptačí budky pro Ostravu byly vynaloženy v celkové výši 335 tisíc korun bez DPH (jde o náklady za celou dobu projektu od roku 2021) a obsáhly výrobu, instalaci, kontrolu i čištění budek.

Všechny budky jsou na konci roku, zpravidla v listopadu, čištěny a připraveny na další hnízdící období. Díky tomuto procesu získáváme také informace o obsazení budek, která se za poslední tři roky pohybuje okolo úctyhodných 69 procent. Nejčastějšími obyvateli těchto ptačích příbytků jsou sýkory koňadry, sýkory modřinky a pěnkavy obecné. Za zmínku stojí i zajištění celého projektu Ptačích budek pro Ostravu. Jednotlivé budky, instalované městem, mají svá identifikační čísla a jsou zaneseny i do mapové aplikace města. V terénu je tak snadno dohledáme, zjistíme, zda budka byla poškozena či zcizena a můžeme zajistit výrobu budky nové a její umístění do téže lokality, kde už si na ni drobní zpěvní ptáci zvykli. Což byla letošní situace, kdy jsme v únoru nahradili budky na pěti takových místech a doplnili počet budek na finální počet 251 kusů,“ vysvětlil Aleš Boháč, náměstek primátora.

Budky podle návodu biologů z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyrobila městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň. Pořízení budek předcházel v roce 2019 výzkumný projekt zabývající se vlivem urbanizace na hnízdění ptáků v Ostravě. Výsledky projektu pak pomohly například s výběrem vhodného typu budek, optimálního způsobu jejich instalace a s výběrem vhodných lokalit pro jejich umístění. V roce 2021 a 2022 zajistilo město instalaci každý rok sto budek, vloni bylo pořízeno dalších 50 těchto ptačích příbytků. Budky jsou rozmístěny napříč Ostravou v jednotlivých městských obvodech Poruba, Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Slezská Ostrava a dalších.

Projekt Budky pro Ostravu má také svou zajímavost v podobě budky, umožňující on-line přenos viz http://www.lesniskolaostrava.cz/sykornik-on-line. Jde o sýkorník se zabudovanou kamerou, který umožňuje sledování hnízdění. Budka je umístěna v areálu Lesní školy v Bělském lese. Další budky rozmisťují i některé městské obvody, různé organizace i školy. Významný počet budek instaluje i Zoo Ostrava. Určitou měrou přispívá také aktivní veřejnost, které není ptactvo lhostejné, což dokazuje i nárůst krmítek ve městě.