Instalace ptačích budek ve městě

Publikováno: 6. března 2024

Nebývale teplé počasí a probouzející se příroda iniciovaly v posledním únorovém týdnu i instalaci dalších ptačích budek ve městě. Ostrava od roku 2021 zajistila instalaci celkem 251… Číst dále… »

Eko magazín

Aktualizováno: 13. května 2024

Eko magazín přibližuje životní prostředí v Moravskoslezském kraji, ekologické projekty, ale také vše, čím k lepšímu životnímu prostředí můžete přispět i vy sami. Únorový díl… Číst dále… »

Park U Boříka

Aktualizováno: 6. března 2024

Ostravský obvod Nová Ves získal nové místo k aktivnímu odpočinku i relaxaci, které vzniklo přeměnou rekreační zelené plochy. Díky revitalizaci se část území v těsné… Číst dále… »

Květnaté louky v Radvanicích a Bartovicích

Aktualizováno: 20. října 2022

Městský obvod Radvanice a Bartovice v letošním roce zahájil realizaci výzkumného a pilotního projektu „Založení a stabilizace květnatých luk z přímého výsevu na dvanácti lokalitách… Číst dále… »

Revitalizace nábřeží řeky Ostravice

Aktualizováno: 4. srpna 2022

Projekt je rozdělen na několik dílčích částí: Bezbariérové napojení stávající pěší komunikace s cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně navazujících ploch Revitalizace pravého břehu Ostravice… Číst dále… »

Úpravy náměstí Družby

Aktualizováno: 5. prosince 2022

Náměstí Družby v Porubě projde celkovou úpravou. Projektem vznikne klidová zóna s mobiliářem a novou zelení, veřejnými toaletami a pítkem. Díky revitalizaci, která bude mít… Číst dále… »

Ostravští vědci pomůžou milovníkům přírody s poznáváním kobylek, žab a hadů

Publikováno: 4. června 2020

Vědci Ostravské univerzity zjednoduší lidem orientaci v druzích rovnokřídlého hmyzu, obojživelníků a plazů. Po dvou letech příprav spustí hned dvě nové aplikace pro chytré telefony,… Číst dále… »

Trvalkové výsadby

Aktualizováno: 10. srpna 2022

Smíšená trvalková výsadba v 8 městských obvodech v Ostravě zkrášlila frekventovaná místa ve městě Zanedbané travnaté plochy na frekventovaných místech a významných křižovatkách v Ostravě… Číst dále… »

Pustkovecké údolí

Aktualizováno: 10. srpna 2022

Zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy – takový je záměr projektu „Revitalizace Pustkoveckého údolí“, který připravuje město Ostrava s obvody Poruba a Pustkovec. Za téměř… Číst dále… »

Lesopark Benátky

Aktualizováno: 10. srpna 2022

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce Lesopark Benátky se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Jedná se o protáhlé území, jehož severní část je… Číst dále… »