V neděli 6. ledna zveřejnily Novinky.cz článek s Janem Hovorkou, vedoucím Laboratoře pro studium kvality ovzduší v Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy „Vytápění domů uhlím škodí víc než elektrárny, říká expert“, který se zabýval především vlivem malých zdrojů (lokálních topenišť) na kvalitu ovzduší. Článek je poměrně obsáhlý a zajímavě vysvětluje, jak lokální topeniště ovlivňují kvalitu ovzduší. Některé z informací se vztahují na Českou republiku obecně nebo popisují příklady situací, které se mohou vyskytnout i na jiných, než popisovaných místech. Proto níže uvádíme některé části textu zveřejněného na Novinkách.cz, pokud možno bez úprav. Rozhodně však doporučujeme přečtení celého článku, který je k dispozici na výše uvedeném odkazu.

Několik postřehů z článku

  • Počet instalovaných malých zdrojů dosahuje téměř poloviny počtu rodinných domů v České republice.
  • Při vytápění rodinných domů spalováním pevných paliv je produkce škodlivin na jednotku produkované energie zhruba desettisíckrát větší než třeba u uhelných elektráren.
  • Problém lokálních topenišť tkví v tom, že se přesně neví, jaká úroveň znečištění je v jejich blízkosti, protože se to prostě systematicky neměří.
  • Znečištění v těsné blízkosti komínů je extrémní. Když studenti procházeli s měřáky ulicemi Švermova (Kladno), aby určili rozdíly mezi jednotlivými částmi ulic, zjistili v uličním kaňonu koncentrace až 750 mikrogramů PM10 na metr krychlový. Jedná se o dočasné koncentrace, které mohou trvat deset minut, ale i hodinu nebo dvě.
  • Při měření v rodinném domě, kde přes ulici byl kouřící komín, dosahovaly koncentrace PM10 v uličním kaňonu běžně přes 1000 mikrogramů na metr krychlový a projevily se i uvnitř rodinného domu.
  • Emise škodlivin z jednotlivých kotlů příliš nesouvisí se sociálním statusem člověka. Nejedná se o problém chudoby. Většina lidí bohužel nedbá na to, že se jim z komína kouří, vychází z něj něco nebezpečného, i když mají peníze na to, aby to zlepšili.
  • Společným problémem kvality evropského vzduchu je snížení kvality ovzduší v okrajových čtvrtích měst. Je to dáno tím, že tam jsou rodinné domy, v nichž si lidé zhusta pořizují krb, a to ne kvůli vytápění, ale domácí pohodě. Režim spalování v krbu je nepříznivý pro emise.

Zdroj a citace: Jan Hovorka, Vytápění domů uhlím škodí víc než elektrárny, říká expert, In: www.novinky.cz [on line],06. 01. 2019, [Cit. 07. 01. 2019], Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/493275-vytapeni-domu-uhlim-skodi-vic-nez-elektrarny-rika-expert.html