V sobotu 23. března 2024 se koná mezinárodní klimatická akce Hodina Země. Ostrava se letos k této akci připojuje již po dvanácté a dává tím jasně najevo, že jí ochrana životního prostředí není lhostejná. Na podporu lepší informovanosti veřejnosti o současných změnách klimatu zhasneme svou dominantu. Osvětlení věže Nové radnice pohasne od 20:30 do 21:30 hodin.

K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědomují ohrožení klimatickou krizí, způsobenou zejména používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu. Důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, sucho, přívalové povodně, suchem oslabené lesy napadené kůrovcem. Obce tradičně při Hodině Země dávají symbolickým zhasnutím najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná. Zhasínají veřejné osvětlení, nasvícení památek a veřejných budov. Cílem je dát viditelně najevo zájem na společné snaze o ochranu životního prostředí, zejména klimatického systému Země.

V kampani letošního roku nejde jen o vypnutí světel, ale také o výzvu k věnování pomyslné hodiny Zemi. Aktivity, kterými se příznivci mohou zapojit, jsou uvedeny na stránkách Světového fondu na ochranu přírody: WWF Česko. Vybírat mohou z virtuálních činností, a to například, že si přečtou Desatero domácí ekologie, pustí si dokument Our Planet´nebo Planet Soil. Mohou si také zvolit formu fyzického zapojení, třeba omezením jízd autem na polovinu, budou jeden den v týdnu veganem, dají nový život starým věcem nebo dají k recyklaci svůj starý telefon. Aktivity jsou vhodné i pro děti, mohou zažít dobrodružství v přírodě, stát se dobrovolníkem nebo si vypěstovat vlastní zeleninu.

Světový fond na ochranu přírody (WWF) pořádá kampaň celosvětově.