Poslední březnovou sobotu koná se již tradičně koná mezinárodní klimatická akce Hodina Země. Letos tomu bude již 10 let, co Ostrava dává připojením k této kampani najevo, že jí ochrana životního prostředí není lhostejná. Na podporu zvýšení informovanosti o současných změnách klimatu zhasne svou dominantu a připojí se tak ke Hodině Země. Osvětlení věže Nové radnice pohasne od 20:30 do 21:30 hodin.

K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědomují ohrožení klimatickou krizí, způsobenou zejména používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu. Důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, sucho, přívalové povodně, suchem oslabené lesy napadené kůrovcem. Obce tradičně při Hodině Země dávají symbolickým zhasnutím najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná. Zhasínají veřejné osvětlení, nasvícení památek a veřejných budov. Cílem je dát viditelně najevo zájem na společné snaze o ochranu životního prostředí, zejména klimatického systému Země.

Celosvětově kampaň pořádá Světový fond na ochranu přírody (WWF), v České republice Klimatická koalice, Český svaz ochránců přírody a Ekologický institut Veronica.

O podpoře této celosvětové kampaně rozhodla rada města. Tímto k podobnému kroku vyzýváme i zástupce městských obvodů, vedení městských společností a také jednotlivce.