Poslední březnovou sobotu se tradičně koná mezinárodní klimatická akce Hodina Země. Letos jsme se zapojili už po 11. Ostrava připojením k této kampani dává najevo, že jí ochrana životního prostředí není lhostejná. Na podporu zvýšení informovanosti o současných změnách klimatu jsme zhasli svou dominantu – osvětlení věže Nové radnice pohaslo od 20:30 do 21:30 hodin.

K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědomují ohrožení klimatickou krizí, způsobenou zejména používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu. Důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, sucho, přívalové povodně, suchem oslabené lesy napadené kůrovcem. Obce tradičně při Hodině Země dávají symbolickým zhasnutím najevo, že jim ochrana klimatu není lhostejná. Zhasínají veřejné osvětlení, nasvícení památek a veřejných budov. Cílem je dát viditelně najevo zájem na společné snaze o ochranu životního prostředí, zejména klimatického systému Země.

Celosvětově kampaň pořádá Světový fond na ochranu přírody (WWF), v České republice Klimatická koalice, Český svaz ochránců přírody a Ekologický institut Veronica.

Příští Hodina Země proběhne 24. března 2024.