V lagunách bývalé rafinerie Ostramo v blízkosti sídliště Fifejdy pokračují práce na odtěžení kalů. Během těžby monitorují měřící stanice kvalitu ovzduší. Pokud jsou limity překročeny, práce jsou přerušeny do doby, než se hodnoty vrátí do normálního stavu.

Těžba nadbilančních kalů z lagun bývalé rafinerie Ostramo probíhají od prosince loňského roku. Tyto práce jsou trvale monitorovány z hlediska jejich dopadu na kvalitu ovzduší sítí měřících stanic, které jsou umístěny v blízkém i širším okolí této lokality.

V případě, že dojde ke zvýšení koncentrací ukazatelů znečištění ovzduší nad limity stanovené v povolení, dodavatel prací, společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., neprodleně v řádu minut zastaví práce na odtěžbě kalů do doby, než se situace vrátí k normálním hodnotám. Zvýšený zápach bylo možné zaznamenat 11. ledna kolem 9. hodiny dopolední a není vyloučeno, že se může opakovat i v následujících dnech, resp. týdnech.

Průběžné výsledky monitoringu ovzduší z měřicích stanic umístěných v lokalitě laguny Ostramo jsou také dostupné na stránkách dodavatele prací: http://www.ave.cz/cs/media/laguny-ostramo/monitoring-11235