Závěrem minulého týdne informovala společnost OKK Koksovny a.s. statutární město Ostrava, že na pondělí 29. dubna v době mezi 7:00 a 15:00 připravuje instalaci potrubí a armatur pro novou nádrž dehtového kondenzátu v jemné kondenzaci, následkem čehož dojde k přerušení odsávání koksárenského plynu. Jeho spalování bude, jak společnost informovala, po dobu nezbytně nutnou probíhat na flérách koksárenských baterií.

V předchozích případech bylo spalování koksárenského plynu tímto způsobem provázeno vizuálními kouřovými projevy. I když bylo město Ostrava informováno společností o této plánované akci, nemá pravomoc kontrolovat, zda se tak děje v souladu s platnými integrovanými povoleními, které schvaluje Moravskoslezský kraj a jejichž dodržování kontroluje Česká inspekce životního prostředí. Město Ostrava požádalo nicméně již dříve o přezkum schválených povolení.