V úterý 19. září 2023 se konala jedna z komentovaných pěších vycházek s Ostravskými pěšinami, které v rámci Evropského týdne mobility financuje statutární město Ostrava.

Vycházka Po (zapomenutých) pěšinách mezi Výškovicemi a Svinovem vedla trasou proti proudu řeky Odry. Průvodce Petr Lexa Přendík nás seznámil s historií jednoho z nejdůležitějších vodních toků našeho kraje. Přiblížil nám jednotlivé regulační úpravy řeky, připomenul velké povodně a zaměřil se zejména na využití řeky a jejího okolí jak k průmyslovým, tak k rekreačním účelům. Viděli jsme nejvydatnější z ostravských pramenů a původní koryto Odry. Celá vycházka byla prokládána ukázkou historických fotografií a pohlednic právě navštívených míst.

 

Na další vycházku v rámci Evropského týdne mobility se můžete přidat zdarma ve čtvrtek 21. 9. v 17:30 hodin.

Albertova, dnes Ruská ulice s přejezdem vlečné dráhy, okolo 1910.

Komentovaná vycházka seznamuje zájemce se vznikem a historií Ruské ulice ve Vítkovicích, která byla budována v 80. letech 19. století jako spojnice mezi rozvíjejícím se Zábřehem a Vítkovickými železárnami. Směrem od Dolní oblasti Vítkovic se seznámíme s historií železáren, Rothschildů, se závodní nemocnicí, Mírovým náměstím, s význačnými stavbami Nových Vítkovic. Pozornost bude věnovaná také tramvajovým drahám, které byly vybudovány v ose ulice, nebo ji protínaly. Dále se zaměříme na zdejší hostince, židovskou komunitu i modlitebnu, jež byla roku 1939 vypálena nacisty. Vycházku ukončíme u nejkolosálnější stavby v okolí ulice: u Ostravar arény. Součástí vycházky je ukázka historických snímků.

 

Více k Evropskému týdnu mobility ZDE