V roce 2023 vyprodukovali občané města 50 851 tun směsného odpadu.