V roce 2022 vyprodukovali občané města 50 225 tun směsného odpadu.