Produkce směsného komunálního odpadu v roce 2019, jeho množství dlouhodobě klesá.