V roce 2021 vyprodukovali občané města 51 980 tun směsného odpadu.