Komunální odpady

11. října 2017

Množství komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 2019.

Směsný komunální odpad

11. října 2017

Produkce směsného komunálního odpadu v roce 2019, jeho množství dlouhodobě klesá.

Sběrné dvory

11. října 2017

Počet sběrných dvorů na území města.

Využitelné odpady

11. října 2017

Celkové množství odpadů za rok 2019, které byly materiálově či energeticky využity.

Černé skládky

11. října 2017

Meziroční snížení odpadů z černých skládek v rámci městského systému nakládání s odpady.

Třídění odpadů

11. října 2017

Počet ostravských domácností, které obdržely zdarma set tří barevných tašek na třídění odpadu v domácnosti. Tašky jsou na vyžádání k dispozici občanům města ve svozové společnosti OZO… Číst dále… »

Využitelné odpady

11. října 2017

Počet kontejnerových stanovišť na separovaný odpad označených nápisem v Brailleovu písmu s cílem usnadnit třídění slabozrakým a nevidomým…

Odpad ze zeleně

11. října 2017

Meziroční nárůst množství odpadů nelegálně odložených u kontejnerových stanovišť. Pokuta za porušování může dosáhnout až 50 tisíc korun.

Odpad ze zeleně

11. října 2017

Dostupnost kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad u rodinných domů.