Komunální odpady

Aktualizováno: 9. dubna 2024

V roce 2023 vyprodukovali občané města 110 821 tun komunálního odpadu.

Směsný komunální odpad

Aktualizováno: 9. dubna 2024

V roce 2023 vyprodukovali občané města 50 851 tun směsného odpadu.

Sběrné dvory

Aktualizováno: 17. února 2020

Počet sběrných dvorů na území města.

Využitelné odpady

Aktualizováno: 9. dubna 2024

V roce 2023 bylo materiálově nebo energeticky využito 49,6 % všech odpadů.

Černé skládky

Aktualizováno: 1. srpna 2022

      V roce 2022 Ostrava zlikvidovala velké černé skládky odpadů. V lokalitě bývalých řadových garáží u ulice Muglinovská v centru města bylo odklizeno… Číst dále… »

Třídění odpadů

Aktualizováno: 28. července 2022

Občané si set tří barevných tašek na třídění odpadu v domácnosti mohou zdarma vyzvednout ve svozové společnosti OZO Ostrava a Magistrátu města Ostravy.

Využitelné odpady

Aktualizováno: 14. února 2020

Počet kontejnerových stanovišť na separovaný odpad označených nápisem v Brailleovu písmu s cílem usnadnit třídění slabozrakým a nevidomým…

Odpad ze zeleně

Aktualizováno: 5. srpna 2022

Meziroční nárůst množství odpadů nelegálně odložených u kontejnerových stanovišť. Pokuta za porušování může dosáhnout až 50 tisíc korun.

Odpad ze zeleně

Aktualizováno: 26. září 2018

Dostupnost kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad u rodinných domů.