Komunální odpady

Aktualizováno: 27. února 2020

Množství komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 2019.

Směsný komunální odpad

Aktualizováno: 27. února 2020

Produkce směsného komunálního odpadu v roce 2019, jeho množství dlouhodobě klesá.

Sběrné dvory

Aktualizováno: 17. února 2020

Počet sběrných dvorů na území města.

Využitelné odpady

Aktualizováno: 27. února 2020

Celkové množství odpadů za rok 2019, které byly materiálově či energeticky využity.

Černé skládky

Aktualizováno: 17. února 2020

Meziroční snížení odpadů z černých skládek v rámci městského systému nakládání s odpady.

Třídění odpadů

Aktualizováno: 14. února 2020

Počet ostravských domácností, které obdržely zdarma set tří barevných tašek na třídění odpadu v domácnosti. Tašky jsou na vyžádání k dispozici občanům města ve svozové společnosti OZO… Číst dále… »

Využitelné odpady

Aktualizováno: 14. února 2020

Počet kontejnerových stanovišť na separovaný odpad označených nápisem v Brailleovu písmu s cílem usnadnit třídění slabozrakým a nevidomým…

Odpad ze zeleně

Aktualizováno: 17. února 2020

Meziroční nárůst množství odpadů nelegálně odložených u kontejnerových stanovišť. Pokuta za porušování může dosáhnout až 50 tisíc korun.

Odpad ze zeleně

Aktualizováno: 26. září 2018

Dostupnost kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad u rodinných domů.