V roce 2021 vyprodukovali občané města 119 167 tun komunálního odpadu.