V roce 2022 vyprodukovali občané města 113 595 tun komunálního odpadu.