Množství komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 2019.