V roce 2023 vyprodukovali občané města 110 821 tun komunálního odpadu.