Implementace komunikační a dopravní platformy

Projekt Dopravního podniku Ostrava a.s. na zavedení kompletního funkčního systému po účel výrazného rozšíření komunikačních schopností vozidel MHD, zatraktivnění veřejné dopravy pro cestující pomocí veřejné wifi a souvisejících služeb, zvýšení bezpečnosti dopravy, zlepšení informování cestujících a získání on-line informací o stavu technologií.

Realizace projektu je rozdělena na tři etapy. V současné době probíhá I. a II. etapa zavádění systému, který by měl být dokončen v 1. pol. roku 2019.