Bikesharing

16. října 2018

Dne 1. května 2018 zahájila společnost Rekola Bikesharing, s. r. o. provoz stanicového systému sdílených kol. Stanovišť je celkem 45 a jedno jízdní kolo si… Číst »

Komunikační a dopravní systém ve vozech MHD

5. října 2018

Implementace komunikační a dopravní platformy Projekt Dopravního podniku Ostrava a.s. na zavedení kompletního funkčního systému po účel výrazného rozšíření komunikačních schopností vozidel MHD, zatraktivnění veřejné… Číst »

Ekologizace vozového parku II

5. října 2018

Ostravou na alternativní pohon II Na konci února magistrát předložil novou společnou žádost v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ na dalších 20 kusů vozidel… Číst »

Ekologizace vozového parku I

4. října 2018

Ostravou na alternativní pohon I Realizace projektu „Ostravou na alternativní pohon I“ byla realizována v rámci tematické výzvy Národního programu Životní prostředí administrovanou Státním fondem životního prostředí ČR…. Číst »

Nízkoemisní zóny

27. prosince 2017

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2016 formou opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší… Číst »

Nové dopravní hřiště Svinov

21. prosince 2017

Svinov dostane moderní dopravní hřiště Moderní dopravní hřiště s elektroautíčky, díky nimž si děti budou moci vyzkoušet nejen roli chodců či cyklistů, ale také řidičů, dále… Číst »

Resolve

30. října 2017

Ostrava se zapojila do projektu „RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb“. Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, do projektu je rovněž zapojeno Statutární… Číst »

Cyklostezky podél Ostravice a Odry

30. října 2017

Podstatné je přiblížit řeku lidem, umožnit obyvatelům a návštěvníkům města lepší podmínky pro relaxaci, sport a bezproblémový pohyb (pěších a cyklistů) kolem řek Odry a… Číst »

Chytré dopravní systémy

30. října 2017

Inteligentní dopravní systémy (IDS) Inteligentní dopravní systémy (IDS) se člení na čtyři části a jejich cílem je zajistit bezpečnější a efektivnější dopravu s menšími kongescemi… Číst »

Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova

30. října 2017

Cyklotrasa Y – Průmyslová, Baarova Jedná se o vybudování dvou úseků cyklistického propojení mezi stávajícími částmi cyklotras na ulicích Novinářská a Výstavní. První úsek trasy… Číst »