Eko magazín

Aktualizováno: 6. června 2024

Eko magazín přibližuje životní prostředí v Moravskoslezském kraji, ekologické projekty, ale také vše, čím k lepšímu životnímu prostředí můžete přispět i vy sami. Únorový díl… Číst dále… »

Napojení Dolní oblasti Vítkovice na síť cyklostezek podél Ostravice

Aktualizováno: 10. srpna 2022

Stezkou pro cyklisty a pěší by se v budoucnu měla propojit rekreační zóna podél řeky Ostravice s národní kulturní památkou DOLNÍ VÍTKOVICE. Studii napojení tohoto jedinečného vzdělávacího,… Číst dále… »

Bikesharing

Aktualizováno: 12. srpna 2022

Město Ostrava a především stále více jeho obyvatelé vnímají cyklistickou dopravu jako rychlou, ekologickou a zdravou formu individuální dopravy, kterou mohou využít i  návštěvníci města…. Číst dále… »

Terminál Hranečník

Aktualizováno: 10. srpna 2022

Rekonstrukce parkoviště P+R na Hranečníku Úpravou a rozšířením projde P+R parkoviště v rámci terminálu Hranečník. Základem je navýšení parkovací kapacity o 86 míst, tedy možnosti odstavení… Číst dále… »

Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě

Aktualizováno: 25. července 2022

Hluková studie byla zpracována pro účely posouzení 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě… Číst dále… »

Modernizace DPO

Aktualizováno: 10. srpna 2022

Dopravní podnik Ostrava a.s. provozuje městskou hromadnou dopravu v Ostravě. Zakladatelem společnosti, která je současným představitelem více než stodvacetileté tradice veřejné dopravy v našem regionu, je statutární město… Číst dále… »

Nízkoemisní zóny

Aktualizováno: 2. srpna 2022

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2016 formou opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší… Číst dále… »

Dopravní hřiště

Aktualizováno: 10. srpna 2022

Dětské dopravní hřiště Orebitská v Ostravě-Přívoze Děti si zde mohou vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce a odrážedle podle pravidel silničního provozu. Touto zábavnou a především… Číst dále… »

Lanová dráha

Publikováno: 30. října 2017

K mimořádným plánovaným projektům Ostravy patří lanová dráha propojující centrum města s nejfrekventovaněji navštěvovanými turistickými atraktivitami (až 1,3 mil. návštěvníků ročně). Výsledky studie proveditelnosti ukázaly, že projekt… Číst dále… »

Tlumení hluku při provozu tramvají

Aktualizováno: 4. srpna 2022

Ostrava používá na nejfrekventovanější tramvajové trati novou, unikátní českou technologii tlumení hluku a vibrací z kolejových vozidel, zejména hluku, který vzniká odvalováním kol po kolejnici… Číst dále… »