Ekologizace vozového parku II

Publikováno: 29. května 2020

Ostravou na alternativní pohon II Na konci února 2018 magistrát předložil novou společnou žádost v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ na dalších 20… Číst dále… »

Bikesharing

Aktualizováno: 29. července 2021

První květnový den roku 2018 zahájila společnost Rekola Bikesharing, s. r. o. provoz stanicového systému sdílených kol. O rok později zvítězila ve výběrovém řízení na… Číst dále… »

Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě

Aktualizováno: 1. června 2020

Hluková studie byla zpracována pro účely posouzení 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě… Číst dále… »

Komunikační a dopravní systém ve vozech MHD

Aktualizováno: 12. listopadu 2018

Implementace komunikační a dopravní platformy Projekt Dopravního podniku Ostrava a.s. na zavedení kompletního funkčního systému po účel výrazného rozšíření komunikačních schopností vozidel MHD, zatraktivnění veřejné… Číst dále… »

Ekologizace vozového parku I

Aktualizováno: 5. listopadu 2018

Ostravou na alternativní pohon I Realizace projektu „Ostravou na alternativní pohon I“ byla realizována v rámci tematické výzvy Národního programu Životní prostředí administrovanou Státním fondem životního prostředí ČR…. Číst dále… »

Nízkoemisní zóny

Aktualizováno: 12. listopadu 2018

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2016 formou opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší… Číst dále… »

Nové dopravní hřiště Svinov

Publikováno: 21. prosince 2017

Svinov dostane moderní dopravní hřiště Moderní dopravní hřiště s elektroautíčky, díky nimž si děti budou moci vyzkoušet nejen roli chodců či cyklistů, ale také řidičů, dále… Číst dále… »

Resolve

Aktualizováno: 13. prosince 2018

Ostrava se zapojila do projektu „RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb“. Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, do projektu je rovněž zapojeno Statutární… Číst dále… »

Cyklostezky podél Ostravice a Odry

Publikováno: 30. října 2017

Podstatné je přiblížit řeku lidem, umožnit obyvatelům a návštěvníkům města lepší podmínky pro relaxaci, sport a bezproblémový pohyb (pěších a cyklistů) kolem řek Odry a… Číst dále… »

Chytré dopravní systémy

Aktualizováno: 24. listopadu 2017

Inteligentní dopravní systémy (IDS) Inteligentní dopravní systémy (IDS) se člení na čtyři části a jejich cílem je zajistit bezpečnější a efektivnější dopravu s menšími kongescemi… Číst dále… »